stk

TECHNICKÁ KONTROLA

Technická kontrola (neboli STK) je kontrola motorového vozidla podléhající podmínkám stanovené zákonem.
Kontroly provádí stanice technické kontroly (STK), které kromě technických prohlídek silničních vozidel zpravidla nabízejí i další služby jako měření emisí, ověřování tachografů, evidenční kontroly apod.Technickou kontrolu musí pravidelně absolvovat všechna silniční vozidla registrovaná v České republice a ta, která jsou opatřena registrační značkou. Jedinou výjimkou jsou vozidla kategorie R.

Pravidelná technická kontrola se u běžně provozovaných osobních automobilů provádí každé 2 roky. U nových vozidel je první technická vyžadována až po prvních 4 letech provozu následně každé 2 roky. Dobu platnosti STK lze najít ve velkém technickém průkazu či na červené nálepce na zadní registrační značce.

Dokumentace potřebná k provedení STK

Pokud jdete na opakovanou technickou prohlídku, nezapomeňte také na protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna prohlídka opakovaná.

Co se kontroluje na STK?

EVIDENČNÍ KONTROLA

Evidenční kontrola je fyzická kontrola vozidla, kterou je potřeba absolvovat vždy při převodu ojetého vozidla (změna vlastníka či provozovatele), vývozu vozidla, registraci některých dovezených vozidel či zápis některých změn vozidla. Evidenční kontrolu je potřeba provést i při převodu vlastnictví mezi rodinnými příslušníky (včetně dědictví).
Evidenční kontrolu provádí stanice technické kontroly (STK) a lze ji absolvovat v kterékoliv této stanici bez ohledu na vaše bydliště.

Výstupem evidenční kontroly je tzv. protokol o evidenční kontrole, který vystavuje stanice technické kontroly ihned po provedení evidenční kontroly. Platnost evidenční kontroly je 30 dnů od vystavení protokolu o evidenční kontrole, přepis vozidla nebo jiný úkon tedy musíte stihnout v této lhůtě.

Dokumentace potřebná k provedení Evidenční kontroly

Při evidenční kontrole je nejčastěji kontrolováno

MĚŘENÍ EMISÍ

Před provedením pravidelné technické prohlídky je nezbytně nutné měření emisí.
Provozovatel silničního motorového vozidla přistaví silniční vozidlo k pravidelnému měření emisí ve stejných lhůtách stanovených jako pro pravidelnou technickou prohlídku.

Dokumentace potřebná k provedení Měření emisí

REVIZE LPG, CNG

Samotná revize se provádí jednou ročně, respektive její platnost je 12 měsíců. Musí se provést také před STK (podobně jako třeba emise). Výrobci často uvádějí i různá doporučení a radí provést revizi po ujetí určité porce kilometrů. Nejčastěji 10, 15 nebo 20 tisíc kilometrů. Zákon však hovoří jen a pouze o ročním intervalu.

Co s sebou na revizi LPG?

Jak probíhá revize LPG?