Nová pravidla registru vozidel ‼️

Nový rok a konkrétně březen nám přinesl pár změn, dále nás čekají novinky v září a poté i v roce 2024. Pojďme se na to podívat.

▫️Od 1. března začnou platit změny, které se týkají registrace vozidel. Platnost evidenční kontroly se prodlouží z 30 dnů na 1 rok (bez omezení počtu úkonů) a také již nebude potřeba předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Info systémy ministerstva si již informace o provedení evidenční kontroly předají mezi sebou digitálně.
▫️Evidenční kontrolu také nebude třeba provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla – tedy  v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel.

▫️ Od 1. září bude možné historická vozidla nově registrovat nejen v místě bydliště, ale i na 14 ORP v sídlech jednotlivých krajů a Kolíně. Prohlídka technického stavu vozidel bude probíhat nově na STK a prodlužuje se platnost z 2 na 5 let.

▫️ 1. ledna 2024 dojde ke zrušení velkého techničáku. Řidiči tak při návštěvě úřadu tedy jen jeden doklad namísto 2. Na dokladu budou ty běžně nejpoužívanější údaje. Ostatní technické informace pak zpřístupníme elektronicky.


Zdroj: https://www.business-car.cz/novinky/rok-2023-prinese-dalsi-zmeny-bodoveho-systemu-a-pocatek-velke-modernizace-silnic